Nabízíme:

 • Průzkum trhu v EU a pořizování cenových nabídek
 • Sepisování smluv všeho druhu, dle českého práva
 • Kompletní služby spojené se vstupem na český trh
 • Zprostředkování kontaktů v Číně

Zprostředkování:

 • Jednatelů 
 • Zástupců, spolupracovníků, zaměstnanců
 • Právníků, notářů 
 • Daňových poradců a účetních 
 • Soudních znalců a překladatelů 

Právní poradenství a služby:

 • Zakládání firem všeho druhu v ČR i EU
 • Zápisy do obchodního rejstříku 
 • Zprostředkování sídla firmy 
 • Zakládání bankovních účtů 
 • Jednání v zastoupení s českými úřady 
 • Doprovod k jednání na úřadech 
 • Společenské smlouvy 
 • Pracovní smlouvy 
 • Nájemní smlouvy 
 • Zdravotní pojištění 

Ekonomické poradenství a výkon znalecké činnosti:

 • ochrana investic (analýzy, hodnocení rizik, výnosovosti, návratnosti, forenzní šetření, návrhy opatření, identifikace manažerských chyb a finančních úniků, apod.),
 • poradenství v řízení podniků,
  • řízení (strategické, finanční, krizové, procesní, apod.),
  • dodavatelskoodběratelské vztahy (vyjednávání smluv, plnění smluv, apod.),
  • nákladová optimalizace, snižování pracovního kapitálu,
  • racionalizace a reorganizace (zpracování reorganizačních plánů, případně analýza a hodnocení již existujících plánů pro řešení úpadku a následnou akvizici či sanaci),
  • apod.
 • poradenství a zpracování znaleckých posudků v souvislosti s hospodářskou trestnou činností,
  • zejména včasná identifikace a ochrana před finančními úniky,
  • porušení povinnosti při správě cizího majetku (typicky "rozkradení" podniku statutárním zástupcem),
  • veřejné zakázky (zadávání a průběh),
  • zkreslování údajů o stavu hospodaření,
  • způsobení úpadku a úpadkové trestné činy obecně (poškozování věřitele, zvýhodňování věřitele, apod.),
  • podvody,
  • zneužití pravomoci úřední osoby,
  • apod.

Veškeré služby jsou poskytovány ve formě poradenství, či výkonu znalecké činnosti (podání znaleckých posudků), kdy právě přítomnost soudem jmenovaného znalce v poradenské činnosti garantuje nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.

Pro více informací kontaktujte člena našeho ústavu, Ing.Jana Zdražila, MBA, na emailové adrese: jan.zdrazil@znalecka-cinnost.cz