V posledních letech ekonomika střední a východní Evropy zažívá vzestup a firmám se tak nabízí mnoho nových příležitostí. Obchodní partneři v této části Evropy jsou stále velmi zajímaví pro spolupráci se západními evropskými společnostmi díky blízkosti k důležitým trhům např. německým a rakouským. Mohou těžit ze spolehlivého obchodního partnera ve stabilní České republice mimo jiné právě díky její strategické poloze uprostřed Evropy. Velmi atraktivní jsou pak další státy směrem na východ s rychle rostoucí ekonomikou jako Čína, sousedící Ruská federace a některé země střední Asie. Tyto země se nacházejí podél obnovené obchodní trasy Pásma a Stezky, kterou Čína prosazuje v rámci rozvojové cesty celosvětové prosperity, poskytují rozsáhlý trh pro mezinárodní obchod se zeměmi EU a vzhledem k ekonomickému růstu tvoří velký potenciál pro další rozvoj na poli obchodní spolupráce.

Váš zájem o naši webovou stránku nás velice těší. Nabízíme Vám poradenství a zastupíme Vás se vší kompetentností. Také v otázce práva cizinců v České republice, Rakousku a Německu. Je to velké téma s mnoha různorodými možnostmi pomoci. Nabízíme také pomoc při zakládání společností, filiálek a veškerou podporu pro získání povolení k pobytu i pracovních povolení.